Dutch |English nl | en
D&C-projecten in de utiliteitsbouw Iv-Bouw

Het adviesbureau als risicodragende partner?

In de utiliteitsbouwsector is het meestal de bouwkundige aannemer die het voortouw neemt bij D&C-aanvragen. Aangezien de installaties een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van het werk en de bouwkundige aannemer zelf niet thuis is in deze materie, heeft hij in de offertefase al ondersteuning nodig van een installateur of een adviesbureau. Gezien de impact die de installaties hebben op de prijs en op de kwaliteit van de aanbieding, is het belangrijk dat de bouwkundig aannemer daar een goede keuze in maakt. Erik Vegt, directeur van ingenieursbureau Iv-Bouw, breekt een lans voor de keuze van het adviesbureau, mits het adviesbureau bereid is risicodragend te participeren. 

Een goed doordacht integraal ontwerp is bepalend voor de winnende aanbieding

Techniek maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van onze gebouwen. Of het nu om een kantoor, school, verpleeghuis, museum, datacentrum of sporthal gaat, de eisen die worden gesteld aan de technische installaties worden steeds hoger. Dit is zowel het gevolg van functionele eisen als van eisen ten aanzien van duurzaamheid en veiligheid. Door een goed doordacht ontwerp te maken waarbij alle disciplines optimaal op elkaar worden afgestemd en maximaal aan alle eisen wordt voldaan, kan een winnende aanbieding worden gemaakt.

Verantwoordelijkheid ontwerp

In een D&C-aanbieding ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp bij de aannemer. Het is voor de aannemer van belang dat hij zich laat ondersteunen door partijen waarmee hij een winnende aanbieding kan maken, maar het is gezien zijn ontwerpverantwoordelijkheid ook van belang dat hij samenwerking zoekt met partijen die de ontwerprisico’s tot het minimum kunnen beperken en kunnen helpen dragen. De bouwkundig aannemer kan hiervoor een samenwerking aangaan met een of meer adviseurs en een of meer onderaannemers (installateurs). In dat geval valt hij terug op de ontwerpkracht van de adviseurs en probeert hij de verantwoordelijkheid in de offertefase zoveel mogelijk bij zijn onderaannemers (installateurs) neer te leggen. Deze opzet heeft als nadeel dat de prijs onnodig hoog wordt opgedreven door een opstapeling van de risicovoorzieningen bij alle betrokken partijen. Verder heeft het als nadeel dat de ontwerpafstemming tussen partijen vaak niet optimaal verloopt, omdat het ontbreekt aan een partij die daarin de regie kan voeren.

Er bestaat een alternatieve aanpak waarbij deze nadelen komen te vervallen. In deze aanpak gaat de bouwkundig aannemer in de offertefase een samenwerking aan met een multidisciplinair ingenieursbureau dat de volledige ontwerpverantwoordelijkheid op zich neemt en daarnaast de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de installatie technische werken overneemt.
 

Vijf voorwaarden waaraan het adviesbureau moet voldoen

1. Kennis van het specifieke marktgebied
2. Ervaring met D&C-projecten
3. Diepgaande kennis van de installatietechniek
4. Bereidheid en in staat zijn risicodragend te participeren
5. Kennis van detailengineering (uitvoeringstechnisch ontwerp)
Wil je hier meer over weten? Iv-Bouw voldoet voor een groot aantal deelmarkten (o.a. zorg, onderwijs, kantoren, datacenters, sporthallen) aan bovenstaande criteria en is graag bereid risicodragend te participeren. 
 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!